Liên hệ

Địa chỉ: QL481 Kim Sơn – Ninh Bình
Điện thoại: 0248 5868 666

Mở cửa: Từ thứ 2 đến Chủ Nhật 8h30 – 21h30

    091 693 6789